Amortering betyder ”periodiserad avbetalning en skuld/lån”. Att amortera på ett lån innebär alltså att du delar upp lånet i flera delar som du betalar periodvis. För de flesta blancolån tillgängliga på nätet så kan du själv välja vilken amoteringsperiod du …

Amortering Läs mer »

Annuitetslån är ett uttryck som beskriver ett slags speciell återbetalning av ett lån. Rent konkret innebär ett Annuitetslån att låntagaren betalar en exakt lika stor summa vid varje betalningstillfälle. Denna summa inkluderar sålunda både lånets amortering (avbetalning) och ränta (kostnaden …

Annuitetslån Läs mer »

Alternativkostnad är i egentlig mening ett nationalekonomiskt och penningpolitiskt begrepp som beskriver kostnaden för ”den förlorade intäkten från det alternativet man inte inte utnyttjade”. Med andra ord handlar detta om en idémässig och teoretisk kostnad som bäst ska förstås som …

Alternativkostnad Läs mer »

Styrränta är ett annat ord för den ränta som centralbanken tar när de låner ut pengarna till Sveriges banker. Det är alltså denna ränta som sätter förutsättningar för bankernas ränteläge när de i sin tur ska låna ut pengar till …

Styrränta Läs mer »

Kreditscoring är ett poängbaserat värde på din betalningsförmåga som lånekund. Man skulle också kunna uttrycka det som att kreditscoring översätter din kreditvärdighet i poäng och/eller konkret omdömesmässigt. Ju bättre kreditscoring du har, desto större är sannolikheten att din låneansökan får …

Kreditscoring Läs mer »