Begreppet Inflation förknippar säkert många med idén om att ”priserna stiger”. Det vill säga att inflation är detsamma som prisökning. Men det är bara delvis riktigt. Inflation är nämligen först och främst ett nationalekonomiskt begrepp. Vilket innebär att nivån på …

Inflation Läs mer »

Kreditvärdighet betyder ungefär ”förmåga att betala sina skulder”. Kreditvärdighet kan åsyfta såväl en persons, en organisations eller ett företagets förmåga till skuldbetalning, men också en hel nations. Kreditvärdigheten betecknas i ett intervall där AAA är den högsta kreditscoringen och C …

Kreditvärdighet Läs mer »

Enligt den så kallade Kreditupplysningslagen (KuL) så innebär en kreditupplysning ”uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet”. Enligt Datainspektionen ska kreditupplysningslagen primärt skydda den personliga integriteten, men samtidigt är det en lag som …

Kreditupplysning Läs mer »

Att göra en affär ”in blanco” innebär enligt gamla NE ”köp o. försäljning af varor hvilka säljaren vid affärens uppgörande icke har i sin ägo”. Att ta ett blancolån har samma andemening. Det är helt enkelt ett lån utan säkerhet …

Blancolån Läs mer »

Den vanliga definitionen på ränta är ”den kostnad som du måste betala för att låna pengar”. Mer enkelt kan man uttrycka räntan som priset på pengar. Ska du låna pengar så betalar du alltså ränta till den som lånar ut …

Ränta Läs mer »

Kärt barn har många namn brukar det heta, vilket är en devis som i allra högsta grad gäller för begreppet räntabilitet. Räntabilitet är synonymt med avkastning. Man kan också uttrycka räntabiliteten som den värdeökning (eller värdeminskning, vilket i så fall …

Räntabilitet/ROI Läs mer »

Likviditet betyder ungefär ”en persons eller företags betalningsförmåga på kort sikt”. Att vara likvid är på aktiespråk detsamma som att inte ha alla pengar investerade och bundna i aktier, utan att en del finns på vanliga bankkonton och nyttjas omedelbart. …

Likviditet Läs mer »

Soliditet betyder ungefär ”ett företags eller en persons långsiktiga betalningsförmåga”. Att vara solid betyder alltså att man har tillräckligt med resurser i sin privatekonomi eller i företaget för att klara av sina långsiktiga skulder och betalningar. Rent redovisningsmässigt är soliditet …

Soliditet Läs mer »