Att gå i borgen för någon innebär att man tar på sig betalningsskyldigheten för ett lån såvida den ursprungliga lånetagaren inte fullgör sina förpliktelser. Rent konkret innebär det att om den som tagit lånet inte betalar, så måste borgensmannen (alltså …

Borgen Läs mer »