Borgen

Att gå i borgen för någon innebär att man tar på sig betalningsskyldigheten för ett lån såvida den ursprungliga lånetagaren inte fullgör sina förpliktelser. Rent konkret innebär det att om den som tagit lånet inte betalar, så måste borgensmannen (alltså ”den person som gått i borgen”) för lånet göra det.

Har du fått en förfrågan om att gå i borgen för ett lån så behöver du noga tänka igenom vad detta innebär. Vad händer om du blir ansvarig för att betala tillbaks hela lånet? Klarar din ekonomi av ett ”worst-case-scenario?” Det är ett stort ansvar och tillika en stor risk att gå i borgen för någon annans lån eller skulder. Varje år sätts hundratals människor i Sverige i ekonomiskt jobbiga situationer just på grund av sina förpliktelser som borgensman. Att gå i borgen är inget att ta lättsinnigt på och står du i begrepp att göra så, råder vi dig att tänka efter både en eller två gånger innan du tar ditt beslut.

Vid snabblån och mikrolån kan det bli aktuellt med borgen, men faktum är att de flesta kreditgivare försöker undvika ett sådant förfarande – och ställer sålunda inga krav på borgensman.

Varför kräver banken att någon måste gå i borgen för lånet?

Den främsta anledningarna till att banken kräver borgen för lånet är att kreditupplysningen och efterföljande kreditscoring för låntagaren inte uppfyller satta kriterier. För att få låna behöver låntagaren lämna någon typ av säkerhet till banken, varav att skaffa en borgensman är en av de vanligaste. En annan anledning kan vara att låntagaren nätt och jämt uppfyller kreditkraven men att kreditgivaren vill ha en borgensman för lånet som en extra säkerhet.

Det är också fullt möjligt att ha en borgensman för en viss del av lånet – låt säg för 50% av den totala låneskulden. Vid underlåtenhet att betala tillbaks lånet kan banken då ”bara” kräva borgensmannen på halva lånesumman.

0 comments on “Borgen
2 Pings/Trashbacks för "Borgen"
  1. Blancolån skriver:

    […] Ordlista Previous Next […]