Kategori: Ordlista

Amortering

Amortering betyder ”periodiserad avbetalning en skuld/lån”. Att amortera på ett lån innebär alltså att du delar upp lånet i flera delar som du betalar periodvis. För de flesta blancolån tillgängliga på nätet så kan du själv välja vilken amoteringsperiod du

Annuitetslån

Annuitetslån är ett uttryck som beskriver ett slags speciell återbetalning av ett lån. Rent konkret innebär ett Annuitetslån att låntagaren betalar en exakt lika stor summa vid varje betalningstillfälle. Denna summa inkluderar sålunda både lånets amortering (avbetalning) och ränta (kostnaden

Alternativkostnad

Alternativkostnad är i egentlig mening ett nationalekonomiskt och penningpolitiskt begrepp som beskriver kostnaden för ”den förlorade intäkten från det alternativet man inte inte utnyttjade”. Med andra ord handlar detta om en idémässig och teoretisk kostnad som bäst ska förstås som

Styrränta

Styrränta är ett annat ord för den ränta som centralbanken tar när de låner ut pengarna till Sveriges banker. Det är alltså denna ränta som sätter förutsättningar för bankernas ränteläge när de i sin tur ska låna ut pengar till

Deflation

Deflation är ett begrepp inom läran om nationalekonomi och penningpolitik och beskriver en situation då penningmängden i ett land minskar under en given tidperiod, vilket är detsamma som att det relativa värdet på pengar ökar. Deflation är med andra ord

Kreditscoring

Kreditscoring är ett poängbaserat värde på din betalningsförmåga som lånekund. Man skulle också kunna uttrycka det som att kreditscoring översätter din kreditvärdighet i poäng och/eller konkret omdömesmässigt. Ju bättre kreditscoring du har, desto större är sannolikheten att din låneansökan får

Inflation

Begreppet Inflation förknippar säkert många med idén om att ”priserna stiger”. Det vill säga att inflation är detsamma som prisökning. Men det är bara delvis riktigt. Inflation är nämligen först och främst ett nationalekonomiskt begrepp. Vilket innebär att nivån på

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet betyder ungefär ”förmåga att betala sina skulder”. Kreditvärdighet kan åsyfta såväl en persons, en organisations eller ett företagets förmåga till skuldbetalning, men också en hel nations. Kreditvärdigheten betecknas i ett intervall där AAA är den högsta kreditscoringen och C

Kreditupplysning

Enligt den så kallade Kreditupplysningslagen (KuL) så innebär en kreditupplysning ”uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet”. Enligt Datainspektionen ska kreditupplysningslagen primärt skydda den personliga integriteten, men samtidigt är det en lag som

Blancolån

Att göra en affär ”in blanco” innebär enligt gamla NE ”köp o. försäljning af varor hvilka säljaren vid affärens uppgörande icke har i sin ägo”. Att ta ett blancolån har samma andemening. Det är helt enkelt ett lån utan säkerhet

Top