Kategori: Ordlista

Effektiv Ränta

För några år sen ställde Konsumentverket krav på att de skulle bli lättare för lånekunder att få en översiktlig bild av den totala kostnaden för att låna pengar, och det var också då som konceptet om effektiv ränta togs i

Ränta

Den vanliga definitionen på ränta är ”den kostnad som du måste betala för att låna pengar”. Mer enkelt kan man uttrycka räntan som priset på pengar. Ska du låna pengar så betalar du alltså ränta till den som lånar ut

BNP – Bruttonationalprodukt

BNP är en förkortning av det lite längre begreppet Bruttonationalprodukt och betyder ungefär ”det samla pengavärdet på allt som ett land har producerat/konsumerat under en viss tid”. Vanligen så mäter man och jämför Bruttonationalprodukten under ett år. En mer detaljerad

Räntabilitet/ROI

Kärt barn har många namn brukar det heta, vilket är en devis som i allra högsta grad gäller för begreppet räntabilitet. Räntabilitet är synonymt med avkastning. Man kan också uttrycka räntabiliteten som den värdeökning (eller värdeminskning, vilket i så fall

Likviditet

Likviditet betyder ungefär ”en persons eller företags betalningsförmåga på kort sikt”. Att vara likvid är på aktiespråk detsamma som att inte ha alla pengar investerade och bundna i aktier, utan att en del finns på vanliga bankkonton och nyttjas omedelbart.

Soliditet

Soliditet betyder ungefär ”ett företags eller en persons långsiktiga betalningsförmåga”. Att vara solid betyder alltså att man har tillräckligt med resurser i sin privatekonomi eller i företaget för att klara av sina långsiktiga skulder och betalningar. Rent redovisningsmässigt är soliditet

Borgen

Att gå i borgen för någon innebär att man tar på sig betalningsskyldigheten för ett lån såvida den ursprungliga lånetagaren inte fullgör sina förpliktelser. Rent konkret innebär det att om den som tagit lånet inte betalar, så måste borgensmannen (alltså

Borgensman & Borgenär

Det är inte helt ovanligt att man förväxlar Borgenär med Borgensman. Eller rättare: att man säger borgenär när man egentligen menar borgensman. Låt oss därför reda ut begreppen en smula. En borgensman är den person som går i borgen för

Top