Effektiv Ränta

För några år sen ställde Konsumentverket krav på att de skulle bli lättare för lånekunder att få en översiktlig bild av den totala kostnaden för att låna pengar, och det var också då som konceptet om effektiv ränta togs i bruk. Om ränta betyder priset på pengar, så kan man säga att effektiv ränta betyder det totala priset på att låna pengar. I den effektiva ränta är följaktligen samtliga kostnader för lånet inbakade. Andra kostnader för ett lån kan exempelvis vara ansökningsavgift, uppläggningsavgift, adminstrationsavgift och andra kostnader som lånegivaren kräver i samband med lånet. Alla dessa kostnader bakas in i den procentsats som kallas för effektiv ränta.

Läs också mer om ränta och styrränta.