Om räntor och avkastning

Skillnaden mellan en placerings slutliga värde och den initiala insatsen utgör placeringens avkastning. I ekonomiska redovningstermer brukar man tala om avkastningen som en procent av placeringen. Vi kan också tala om ROI – räntalibitet i dessa termer: räntabilitet som en procent av de pengarna du satsat från början.

När du lånar pengar, eller kanske snarare, när banken och kreditföretag lånar ut pengar är per defintion avkastningen av lånet alltid avtalad från början. Om du tar ett mikrolån eller ett snabblån där du lånar pengar direkt, så vet du i förväg vilken slags ”avkastning” på lånet som du måste ge kreditföretag eller banken. Själva räntan på lånet är en i förväg avtalad avkastning uttryckt per årsbasas. Enligt den vanliga definitionen kan ränta även beskrivas som priset på pengar, nämligen det belopp som en låntagare betalar som ersättning till en långivare utöver själva återbetalningen av lånebeloppet. Det finns vidare två primärt sätt att uttrycka årsräntan – som enkel ränta eller som effektiv ränta.

Enkel ränta kontra effektiv ränta

Enligt gängse praxis burkar enkel årsränta användas för att uttrycka årsräntor för räntebärande tillgångar med löptider kortare än ett år. En enkel årsränta hänför sig till en bestämd period och innebär att man kan omvandla tillgångens realiserade avkastning till en årsavkastning utan att ta hänssyn till möjligheterna till förräntning därefter under året. Ett annat alternativ för att beräkna årsavkastningen för en räntebärande tillgång är att använda effektiv ränta. Effektiv årsränta är det slags ränta som en investerare får under ett år till följd av ett antal återplaceringar och i effektiv ränta tar man hänsyn till den så kallade ”ränta-på-ränta”-effekten.

Det ska också nämnas att i den effektiva räntan så tas alla kostnader i samband med lånet i beaktan; exempelvis så behöver de kreditföretag som erbjuder snabblån, alltså lån som vanligen ska återbetals inom 30 dagar, visa vad den effektiva räntan blir över ett helt år. Detta även fast lånet bara sträcker sig över en månad.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*