Ränta

Den vanliga definitionen på ränta är ”den kostnad som du måste betala för att låna pengar”. Mer enkelt kan man uttrycka räntan som priset på pengar. Ska du låna pengar så betalar du alltså ränta till den som lånar ut pengarna. Ränta är alltså den ersättning som långivaren kräver (+ andra eventuella kostnader) för både tjänsten och risken att låna ut pengar.

Hög risk = hög ränta

Rent allmänt kan man säga att ju högre risk kreditföretaget tar vid sin utlåning, desto högre kommer räntan att vara. Räntan är priset på lånet, men också en kostnad som reflekterar din kreditvärdighet och kreditscoring som kund. Har du hög kreditvärdighet (kanske har du en hög lön, små kostnader eller sparade pengar) så kommer du ha bättre chans till en låg ränta (alltså en låg kostnad för att få låna), än om du har en sämre kreditvärdighet. Kreditföretaget anser generellt att ju mer pengar du har över varje månad, desto mindre är risken att låna ut pengar till dig….och ju bättre ränta kan de också ge dig. Logiskt, eller hur? Det är också därför som de flesta kreditföretag gör en ”individuell räntebedömning” för många typer av lån.

Reporäntan
Grundförutsättningen för den allmänna räntenivån i ett land sätts av Riksbankens styrränta, den så kallade reporäntan. Med utgångspunkt i denna sätter sedan varje kreditföretag sin egen räntesats för utlåning.

Fast ränta och rörliga ränta – vad är skillnaden?

Skillnaden mellan fast och rörlig ränta är tidsperspektivet. En ränta kan exempelvis vara fast under ett eller flera år. Då spelar det ingen roll vad som händer på räntemarknaden i övrigt – du betalar alltid samma pris för räntan under den avtalet perioden. En rörlig ränta däremot är inte bunden och kan gå och upp ner beroende på hur den ekonomiska marknaden i sverige och världen utvecklas.

Läs också om effektiv ränta.

0 comments on “Ränta
4 Pings/Trashbacks för "Ränta"
  1. […] i olika verksamheter och projekt och alla har egentligen samma intention: att få framtida räntabilitet för den möda man lägger ner idag. En riktig duktig aktiehaj skulle lätt kunna ta ett snabblån […]

  2. […] kan pusha marknaden i en viss riktning. Exempelvis: om Riksbanken beslutar sig för att sänka räntan, så kommer – allt annat lika – konsumtionen i Sverige att öka, och tvärtom vid […]

  3. Annuitetslån skriver:

    […] amortering blir större ju längre lånet förskrider. Detta eftersom räntekostnaden (den relativa räntan) minskar ju mer av lånet som betalas […]

  4. Styrränta skriver:

    […] när de i sin tur ska låna ut pengar till sina kunder. Det är också därför som denna ränta kallas för just ”styr”-ränta. Eftersom den styr ränteläget på den svenska […]