Så styr räntan vår ekonomi

Den enskilda faktor som direkt påverkar vår ekonomi, våra lån och aktiemarknaden, är utan tvekan det man brukar kalla för ”ränteläget”. Ett aktietips i ett långsiktigt perspektiv måste därför bli rent kunskapsbaserat – vill du lära dig mer om lån och aktier, så ska du först och främst lära dig grunderna i räntans egenskaper.

Räntan – en siffra?

Räntan är rent konkret bara en ”siffra”, en procentuell angivelse på hur stor avkastning du kommer få om du vill spara pengar, och hur mycket du måste betala om du tänker låna pengar. Däremot är de faktorer som styr räntan allt annat än enkla, snarare synnerligen komplexa. Räntan på den internationella penningmarknaden sätts varje dag och är sprungen ur flera enskilda faktorer.

Flera faktorer styr ränteläget i Sverige

USA-räntan är en viktig faktor, en annan är ränte- och valutaförändringar i Europa. Det finns också en hel del inhemska faktorer som sätter agendan för den svenska räntan, såsom storleken på budgetunderskottet, trenden för statens upplåning och landets inflation. I detta avseende spelar Riksbankens (Wiki om Riksbanken) agerande en stor roll, eftersom den genom förändringar av sina så kallade styrräntor kan pusha marknaden i en viss riktning. Exempelvis: om Riksbanken beslutar sig för att sänka räntan, så kommer – allt annat lika – konsumtionen i Sverige att öka, och tvärtom vid räntehöjningar. Konsumtionen påverkar landets ekonomiska tillväxt och BNP, vilket i sin tur påverkar hela landets. För låga räntor kan dock leda till inflation, vilket i sin tur leder till att det svenska penningsvärdet urholkas. Det är med andra ord en väldigt komplex balansgång som Riksbanken ägnar sig åt när de sätter räntan.