Vad är ekonomiska nyckeltal – och varför är de viktiga?


Är du inte civilekonom eller har en formell ekonomisk utbildning så stötter du säkert på ord och uttryck som du inte förstår när du ska låna pengar. En sak som inte minst gäller när man ska ta snabblån. En hel del av dessa ord och uttryck är så kallade ekonomiska nyckeltal. Men vad är egentligen ekonomiska nyckeltal – och varför är de viktiga? Primärt skulle man kunna uttrycka saken som såhär. Ekonomiska nyckeltal är viktiga hjälpmedel för att förstå komplexa ekonomiska samband. Ekonomiska nyckeltal är också bra utmärkta hjälpmedel för att förstå och analysera förändringar i ett företags eller en privatpersons ekonomiska status.

Ekonomiska nyckeltal gäller alltså inte bara företag – utan även privatpersoner i allmänhet och när en privatperson ska låna pengar i synnerhet. Exempelvis har en bank eller långivare flera olika nyckeltal när de fastställer om en person är kreditvärdig för lånet. En kreditscoring kan på så vis innehålla flera olika nyckeltal vars sammanlagda status skapar en helhetsbild för kreditgivaren. Ett nyckeltal är exempelvis privatpersonens överskott av kapital varje månad: det vill säga vilken disponibel inkomst som är kvar varje månad att betala tillbaks lånet med. Ett annat viktigt nyckeltal är rådande skulsättning kontra rådande inkomst. Detta är givetvis ett nyckeltal som påverkar den disponibla inkomsten och som är viktig för långivare att analysera.

För snabblån och mikrolån är det samma slags logik som gäller, men ofta under en mindre tidsperiod. Det är också därför som det är lättare att få ett smslån eller snabblån – eftesom det ställer mindre krav på nyckeltalen under lång sikt.